ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2014

DOTYCZĄCE PROJEKTU:

„Wdrożenie systemu B2B wprowadzającego automatyzację
procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru
Projektowego”

realizowanego w ramach
w ramach działania 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
osi priorytetowej 8

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Poniżej znajduje się do pobrania dokument określający warunki szczegółowe:

Arrow-Download-4-iconpobierz dokument

logoeu-poig

Google+